Informacje o zapisach do Związku


Aby stać się Członkiem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów należy:
  • posiadać przy sobie legitymację inwalidy lub emeryta oraz dowód osobisty (podczas zapisu w siedzibie Zarządu Związku)
  • przynieść 1 zdjęcie (do legitymacji)
  • opłacić składki  - 30 zł rocznie (lub miesięcznie 2,50 zł)
                           - 3 zł wpisowego

                           - 5 zł za legitymację

Uwaga - zniżki na bilety kolejowe!


Osoba będąca emerytem może wystąpić do Związku Emerytów o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia w ciągu roku kalendarzowego 2 biletów na przejazdy kolejowe z ulgą37%              (w klasie 2 w pociągach osobowych, pośpiesznych lub ekspresowych). Zaświadczenie wydawane jest raz na 3 lata. Aby uzyskać takie zaświadczenie Członkowie Związku muszą jedynie przynieść           ze sobą dowód osobisty oraz legitymację emerycką. Wydanie tego zaświadczenia jest dla nich bezpłatne. Dla emerytów nie będących Członkami Związku, kosz wydania zaświadczenia wynosi 10 zł.

Dane kontaktowe Związku


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy Tarnowskie Góry
ul. Piastowska 8/110, 42-600 Tarnowskie Góry

NIP: 954-23-04-706
Nr konta bankowego:
tel. 32/307-58-55


Godziny otwarcia Biura:
9:30-12:30 w poniedziałki, wtorki i piątki