Skład Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI Tarnowskie Góry

Przewodnicząca – Irena Nowak
Wice-przewodnicząca – Janina Gach
Sekretarz – Henryka Krzyżaniak
Skarbnik – Magdalena Łaszcz

Koła należące do Oddziału Rejonowego PZERiI Tarnowskie Góry